ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2202 4414-18
แฟกซ์ : 0 2354 3299
อีเมล์ : dip360@dip.go.th

ส่งข้อความหาเรา