Cloud Computing: การประมวลผลบนคลาวด์

Cloud Computing: การประมวลผลบนคลาวด์

Cloud Computing: การประมวลผลบนคลาวด์กำลังสำคัญที่จะช่วยเสริมความสามารถให้ SMEsในสนามการแข่งขันทางธุรกิจอันร้อนแรงมีคำถามทีผุดขึ้นมากมายในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะดิจิทัล...
JOHN DEERE  : Big data ในอุตสาหกรรมการเกษตร

JOHN DEERE : Big data ในอุตสาหกรรมการเกษตร

ถ้าตั้งต้นโจทย์สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร ในการที่เราจะใช้ Big Data เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา ก็คงจะเริ่มจากการพื้นฐานสำคัญที่เราทราบกันดีว่า ประชากรของโลกนั้นขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และที่สำคัญอย่างรวดเร็ว นั่นหมายถึงความต้องการทางด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ...
BBC  : สื่อมวลชนในยุค BIG DATA

BBC : สื่อมวลชนในยุค BIG DATA

ธุรกิจสื่อนั้นเป็นธุรกิจได้รับผลกระทบเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างรุนแรง เพราะได้ปรับเปลี่ยนสภาพของธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิงทั้งในเรื่อง การสร้างเนื้อหา ต้นทุน ช่องทางในการออกอากาศ แม้ BBC เองจะไม่ได้พึ่งพารายได้จากการโฆษณาเป็นหลัก...
ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร สำคัญแค่ไหน

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร สำคัญแค่ไหน

เมื่อการทำงานกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปโดยใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลเป็นเสมือนทรัพยากรพื้นฐานที่สำคัญขององค์กร สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ที่มากับการใช้ข้อมูลก็คือ ความรับผิดชอบที่ต้องเพิ่มมากขึ้นกับข้อมูล เพราะธุรกิจนั้นนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อกิจกรรมทางธุรกิจ...
ขั้นตอนวงจรกระบวนการ  Business Analytics ผ่านบทบาท และหน้าที่ ของทีมงาน

ขั้นตอนวงจรกระบวนการ Business Analytics ผ่านบทบาท และหน้าที่ ของทีมงาน

องค์กรใหญ่ที่เริ่มทำการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จนถือว่าเป็นองค์กรที่สามารถสร้างความสำเร็จในกระบวนการ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จะสามารถสร้างสิ่งใหม่ที่ทรงคุณค่าให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ กระบวนการทำงานใหม่ ๆ ...